środa, 10 sierpnia 2016

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl

Zapraszam do współtworzenia Festiwalu w okolicach Puszczy Białowieskiej: sobota 27 sierpnia 2016, godz. 18 Amfiteatr Stary Dwór nad zalewem Siemianówka, na zakończenie wakacji. Wystąpią: Blue Mahoe, Spejs Braders (Space Brothers Dub), ROOTS VIBRACJA SOUND SYSTEM (Podlasie), Kamil Gorzki aka Binx z Lonely Tree Sound System. Chcesz zorganizować warsztaty, wystawę, prelekcję, stoisko, pokaz, wystąpić? Zapraszam! Napisz na e-mail FZBIALYSTOK@GMAIL.COM o swojej propozycji, pomyśle, co chciałbyś zrobić, w czym pomóc.
Spejs Braders http://youtu.be/Ep3JVVCgMQE  
ROOTS VIBRACJA SOUND SYSTEM (Podlasie) – najstarsza i jedyna taka regularna reggae impreza w Polsce północno wschodniej, skupiająca podlaskie reggae środowisko od 1989 roku. Gra roots/dub music - od wczesnych ska/rocksteady/reggae z Jamajki po najnowsze produkcje heavy bass music/folk/etno/jungle/hiphop z całego świata. W 2012 roku zbudowali pierwszy na wschodzie polski prawdziwy reggae sound system - czyli zestaw głośników do odtwarzania muzyki pełnej basu – i od tamtego czasu - konsekwentnie go rozbudowując, popularyzują pierwotne rytmy gdziekolwiek jest taka możliwość. Ich występy są połączeniem solidnej imprezy tanecznej i słowiańskich medytacji w stylu dub. Grają swoje produkcje z towarzyszeniem wokalistów i żywych instrumentów. https://www.facebook.com/rootsvibracja https://www.youtube.com/watch?v=zKfnbHf7nno 


Szukamy sponsorów, wiedzy, doradztwa przy kampanii promocyjnej i organizacji np. letniego festiwalu który ma wspomóc rozwój turystyki i regionu. Początkowo zakładamy jednodniową imprezę (poszukujemy sponsorów od 500 zł), docelowo dwumiesięczną (lipiec i sierpień).

organizator: STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU http://www.federacjazielonych.pl

kontakt, informacje: Rafał Kosno tel. 791 242 245, e-mail FZBIALYSTOK@GMAIL.COM 


Sponsor: IKEA Koszki gmina Orla.

Ostatni naturalny las Europy - Puszcza Białowieska nie powinna być wycinana, lecz tworzyć nowe miejsca pracy w turystyce i większe dochody niż przetwórstwo drewna. Niestety, Puszczę Białowieska odwiedza około 200 tysięcy turystów rocznie, 10 razy mniej niż np. Zakopane czy obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.
Stąd pomysł na kampanię i działania promocyjne jak np. Festiwal Puszczy Białowieskiej.

Zajmuje się tematem Puszczy Białowieskiej od 1996 r, od czasów kongresu Federacji Zielonych w Białowieży, w którym np. uczestniczył także Piotr Gliński, obecny Wicepremier i Minister Kultury.

Od lat proponuję rozwój regionu Puszczy Białowieskiej zamiast rozgrywania na zasadzie konfliktów pomiędzy Parkiem Narodowym, Lasami Państwowymi, mieszkańcami jako spójną wizję rozwoju społecznego w celu poprawy jakości życia mieszkańców i poziomu rozwoju cywilizacyjnego w oparciu o właściwe wykorzystanie zasobów i zalet tego obszaru.

Konkretne propozycje to np. ponowne uruchomienie zamkniętej linii kolejowej Hajnówka - Białowieża w celu promocji turystyki i zwiększenia z niej przychodów. Białowieża za czasów PRL była pełna turystów i wycieczek autokarowych, dziś świeci pustkami. Winna temu jest nieatrakcyjna oferta turystyczna i problemy z komunikacją pomimo bliskiego położenia z Warszawą. Konieczne jest więc np. bezpośrednie połączenie kolejowe Warszawa - Białowieża istotne szczególnie dla turystów zagranicznych dla których dojazd musi być szybki, wygodny, prosty, nieskomplikowany, łatwy do ustalenia w np. wyszukiwarkach internetowych połączeń. Kwestią do dyskusji pozostaje projekt lotniska regionalnego w okolicach Puszczy Białowieskiej koło Michalowa (rezerwa gruntowa Skarby Państwa) umożliwiająca zaistnienie okolic Białowieży w ofertach największych światowych biur podróży opierających się na lotach czarterowych. 

Zwiększenie ilości turystów nawet 5 - krotne w połączeniu z równomiernych rozłożeniem ich na większy obszar sięgający nawet sztucznego zalewu Siemianówka spowoduje właściwy rozwój w celu poprawy jakości życia mieszkańców i poziomu rozwoju tego obszaru  cywilizacyjnego w oparciu o właściwe wykorzystanie zasobów i zalet tego regionu.
Wszystkie te działania mogą być sfinansowane z programów służących rozwojowi obszaru Puszczy Białowieskiej.

Projektem który rozpocząłby współpracę we wspólnym kierunku m.in. Parku Narodowego, Lasów Państwowych, mieszkańców, organizacji ekologicznych może być organizacja docelowo cyklicznej imprezy promującej rozwój regionalny i szkoleniowej dla uczestników projektu, podczas której zostaną podjęte inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego: np. reaktywacja zamkniętych połączeń kolejowych, nowe miejsca pracy w turystyce, rolnictwie, aktywizacja lokalnych społeczności i osób na rzecz pracy w swoim otoczeniu - okolicy - demokracja obywatelska

Przygotowanie "Festiwalu" w okolicach Puszczy Białowieskiej np. przy zalewie Dojlidy w Białymstoku lub Zalewie Siemianówka - docelowo 2 miesięcznej wakacyjnej plenerowej imprezy o zasięgu ogólnopolskim promującej twórczość regionalną i młodych ludzi jako promocji alternatywy dla młodych osób zagrożonych patologiami, brakiem szansy na samodzielność, twórczość i rozwijających ich pasje i zainteresowania w wolnym czasie w kierunku muzyki, sztuki, teatru, ekologii, zdrowego stylu życia.

Festiwal poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV, Radiu, prasie, internecie zakłada organizację obozu wraz z "otwartą sceną" i stworzenie warunków do w wersji maksymalnej 60 dni prezentacji twórczości młodych ludzi z całej Polski - obozu - pola namiotowego i kampingowego z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, "otwartej sceny" pozwalającej na występy muzyczne, warsztatów, wystaw, prelekcji, spotkań, szkoleń, projekcji filmów itp. działań stanowiących okazję do prezentacji i wymiany doświadczeń wielu chętnych osób z całej Polski, dla których będzie to okazja do prezentacji swoich osiągnięć i dorobku, pasji, osiągnięć i zainteresowań - aktywny udział uczestników którzy niejako tworzą wydarzenie, a nie tylko konsumują występy rozrywkowe jest podstawową cechą wyróżniającą i innowacyjną dla festiwalu

W skład organizatorów festiwalu wchodziłyby osoby i twórcy z regionu Podlasia jak i całej Polski, oraz uczestnicy projektu

Utworzone zostaną strony internetowe związane z festiwalem, promujące muzykę, transmitujące fragmenty wydarzeń, zawierające relacje itp.

(zdjęcie: www.siemianowka.pl)

Przykładowy Program Dzienny Festiwalu wyglądałby w sposób następujący:

Godz. 12.00 - 22.00 prezentacje zespołów muzycznych na "otwartej scenie". Występ byłby nagrywany w postaci audio video transmitowany umieszczany na stronie internetowej "Festiwalu" co zwiększa zasięg imprezy, ilość odbiorców i uczestników. Część muzyczna wzorowana byłaby na festiwalu przeglądzie młodej sceny Zgrzyty 

Ponadto odbywałyby się

Wycieczki turystyczno przyrodniczne z przewodnikiem 1 grupa dziennie
Pokazy warsztaty filmów amatorskich
Warsztaty zajęcia teatralne np. www.klinikalalek.art.pl
Warsztaty zajęcia kabaretowe np. www.widelec.art.pl 
Warsztaty zajęcia plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie np. www.natura-i-sztuka.republika.pl
Warsztaty zajęcia fotograficzne np. www.kazimierz-jankowski.republika.pl
Inne warsztaty np. gotowania zdrowej żywności, np. www.slawni-wegetarianie.republika.pl
Warsztaty renowacji lokalnych linii kolejowych np. odtworzenie zamkniętej 20 kilometrowej linii kolejowej Hajnówka - Białowieża i zabytków, zajęcia archeologiczne np. www.kolejowepodlasie.pl
Część sportowo - rekreacyjna z wykorzystaniem lasów, i zalewu wodnego Siemianówka - wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego i pływającego, regaty żubra, nauka pływania, loty balonem, kursy spadochroniarskie, szybowcowe np. www.balony.org.pl
Wydawnictwa projektu 
Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat projektu(zdjęcie: www.siemianowka.pl)

Projekt ma na celu aktywizację adresatów (grup młodzieży w tym defaworyzowanej, niepełnosprawnych, bezrobotnych, kobiet, uchodźców itp.) w działaniach na rzecz rozwoju regionu uznawanego za najatrakcyjniejszy pod względem ekologicznym, turystycznym i produkcji zdrowej żywności w Polsce (4 parki narodowe: lasów, bagien, rzeki i jezior: w tym Białowieski Park Narodowy, pojezierze augustowskie i mazurskie) wykorzystanie mechanizmów obywatelskich poprzez przykładowe projekty: "Festiwal", cykl szkoleń, działania promocyjne, informacyjne, artystyczne, akcje na rzecz lokalnej społeczności, włączenie ich w udział w tworzeniu, urealnieniu rządowych, samorządowych projektów rozwoju regionalnego. Zakłada utworzenie na dworcu PKP/PKS w Białymstoku (lub okolicy) ośrodka promocji, informacji turystycznej, regionalnej, centrum i miejsca szkoleń dla adresatów projektu (z dziedziny turystyki, ekologii, rolnictwa ekologicznego, działań obywatelskich, wykorzystania internetu, lokalnej kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizacji zawodowej grup wykluczonych społecznie, pomocy i wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych)
Realizacja działań projektu umożliwi wdrożenie pozarządowego programu zrównoważonego rozwoju regionu wykorzystując możliwości i potencjał regionu , angażując i aktywizując do tego adresatów projektu (grupy defaworyzowane, młodzież zagrożona patologiami, subkulturami, bezrobotne, mniejszości, uchodźców, niepełnosprawnych), co poprawi także ich sytuację i jakość życia.(zdjęcie: www.siemianowka.pl)

Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i sprzecznymi działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną

Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze największe atrakcje turystyczne Polski w skali Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego, gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.:

- postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy planowaniu obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego

- opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów

- Brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo ekologiczne, "Zielone technologie", odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu - powoduje, że zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują


(zdjęcie: www.siemianowka.pl)

4 komentarze:

 1. Właściciel strony www.siemianowka.pl nie uczestniczył w organizacji tej imprezy. Bez jego zezwolenia wykorzystano wizerunek wizytówki strony, o czym telefonicznie powiadomił organizatora i poprosił o usunięcie wizytówki. Z przeprowadzonej rozmowy istnieje elektroniczny zapis. Organizator nie usunął wizytówki, czym naruszył obowiązujące prawo.

  OdpowiedzUsuń
 2. proszę nie pisać głupot. www.siemianowka.pl występuje informacyjnie na zasadach dozwolonego cytatu za podaniem źródła podobnie jak np. www.turystyczna.narewka.info bo impreza ma służyć promocji turystycznej gminy. Pana aspołeczna postawa jest komrpmitująca, a pomówienia o rzekomym naruszeniu prawa naruszają prawo.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wspaniała plaża, wspaniałe miejsce :) amfiteatr na plaży Stary Dwór to coś, co po prostu trzeba zobaczyć. Okoliczni mieszkańcy i goście z daleka bardzo chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Warto tam być!

  OdpowiedzUsuń